CARGO

Informacije o ukrcaju

Vozač kamiona ili drugog vozila je u obavezi da se nalazi u lučkoj kancelariji najmanje 1 sat pred polazak i da poseduje sve neophodne dokumente što se tiče putovanja i tereta koji prevozi.
Vozač je dužan da obavesti lučku kancelariju u slučaju da kasni da njegova rezervacija ne bi bila otkazana.
Vozač nakon preuzimanja tovarnog lista itd. Treba da preveze kamion ili drugo teretno vozilo u prostor namenjen za parkiranje, po uputstvu lučke kancelarije
Vozač treba da se nalazi u automobilu u trenutku ukrcaja na brod jer u slučaju da je vozač odsutan kompanija neće snositi odgovornost za eventualno ne ukrcavanje istog.

PAŽNJA: Propratna vozila (prikolice) se prvo ukrcavaju i treba da se nalaze u luci jedan sat pre isplovljavanja.

Informacije u toku puta
Na brodovima postoji zatvoreni sistem kamera te se tako nadzire tokom čitavom puta garaža, da bi se sprečile eventualne štete.
Posebni teret
U slučaju da neki kamion prevozi žive životinje potrebno je da njihov prevoz bude realizovan u skladu sa dogovorom sa odgovarajučom agencijom koja je odgovorna, da bi se realizovao poseban red vožnje. Ako rezervacija bude potvrdjena teretno vozilo treba da bude u luci najmanje 4 sata pre polaska. Za ovakvu vrstu prevoza cena je duplo skuplja od standardne karte.
U slučaju da se prevoze specijalna vozila (poljoprivredna, koja se služe u obradi zemlje itd) treba obavestiti kompaniju i snadbeti je sa podacima o vozilu i teretu (dimezije, težina itd.) pa će cena biti odredjena naknadno, u skladu sa već pomenutim parametrima.
Specijalan teret se smatra u sledećim slučajevima:

Kada visina vozila prelazi 4 metra a širina 2,60.
Težina po osovini je veća od 10 tona a ukupna težina vozila prelazi 40 tona.
Kompanija ΙΟΝΙΟΝ P. Ima pravo da zabrani ulazak na brod teretnim vozilima u sledečim slučajevima:

Kada teret predstavlja opasnost za javno zdravlje.
Kada Kapetan smatra da je teret opasan i da može negativno uticati na putanju i ravnotežu broda
 

 

Reservations
KEFALONIA +30 26740-22111, ITHAKI +30 26740-32104, ZAKYNTHOS +30 26950-23984
LEFKADA +30 26450-31555, ASTAKOS +3026460-38020
Ionion P. Lines 2021 © All Right Reserved
Web Design & Development by